Trekking loten Putfeesten 2018

1e prijs: 0048
2e prijs: 1960
3e prijs: 2624
4e prijs: 1896
5e prijs: 2303
6e prijs: 2065
7e prijs: 1937

Reserve 1e prijs: 0566
(geldig vanaf 2 januari 2019)

De prijzen kunnen tot uiterlijk 1 januari 2019 afgehaald worden bij Mie Arickx, Lostraat 64 bus 1A, 9880 Aalter.

DANK VOOR UW STEUN!