Trekking loten Putfeesten 2019

1e prijs: 2651
2e prijs: 1195
3e prijs: 3162
4e prijs: 0419
5e prijs: 3355
6e prijs: 1432
7e prijs: 2514
8e prijs: 1630

Reserve 1e prijs: 0031
(geldig vanaf 2 januari 2020)

De prijzen kunnen tot uiterlijk 1 januari 2020 afgehaald worden bij Mie Arickx, Lostraat 64 bus 1A, 9880 Aalter.

DANK VOOR UW STEUN!